Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Check ook eens de website van RVO. Of neem contact op met uw gemeente of omgevingsdienst, dan helpen zij u verder.

Waarom ontwikkelden wij Check Klik Bespaar als provincie Noord-Holland en de omgevingsdiensten in Noord-Holland?

De provincie en de gemeenten zijn bevoegd gezag voor vergunningsverlening, toezicht en handhaving bij, naar schatting, meer dan 15.000 bedrijven die op een of meerdere wettelijke grondslagen een energiebesparingsplicht hebben. We hebben afgesproken in het 'Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven' om aan de slag te gaan met alle energiebesparingswetgeving waar de provincie en gemeenten het bevoegde gezag van zijn. De omgevingsdiensten zijn de belangrijkste uitvoeringspartner van veel gemeenten en de provincie. In Noord-Holland en Flevoland zijn dat: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Deze vier omgevingsdiensten zijn namens de provincie en gemeenten als uitvoeringsorganisatie belangrijk in het behalen van de doelstellingen uit het Energiebesparingsakkoord. Zij bieden ondernemers een helpende hand en creëren een gelijk speelveld. Dit houdt in dat energierelevante bedrijven in heel Noord Holland allemaal op een zelfde en eenduidige manier gecontroleerd (gaan) worden. De mate van regulering hangt mede af van de fase waarin het toezicht zich bevindt en de eerdere ervaringen en resultaten. De zelfregulering door de bedrijven wordt beloond met het tijdelijk pauzeren van het toezicht.

Voor wie is deze site?

Voor ondernemingen en instellingen in Noord-Holland.

Waarom ontwikkelden wij Check Klik Bespaar als provincie Noord-Holland en de omgevingsdiensten in Noord-Holland?

In Noord-Holland zijn naar schatting meer dan 15.000 bedrijven die een energiebesparingsplicht hebben, op één of meerdere wettelijke grondslagen. De provincie en de gemeenten zijn bevoegd gezag voor vergunningsverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven. We hebben afgesproken in het 'Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven' dat we aan de slag gaan met alle energiebesparingswetgeving waar we als provincie en gemeenten het bevoegde gezag van zijn. De omgevingsdiensten zijn de belangrijkste uitvoeringspartner van veel gemeenten en de provincie. In Noord-Holland en Flevoland zijn dat: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek.

Deze vier omgevingsdiensten zijn namens de provincie en gemeenten als uitvoeringsorganisatie belangrijk in het behalen van de doelstellingen uit het Energiebesparingsakkoord. Zij bieden ondernemers een helpende hand en creëren een gelijk speelveld. Dit houdt in dat energierelevante bedrijven in heel Noord-Holland allemaal op een zelfde en eenduidige manier gecontroleerd (gaan) worden. De mate van regulering hangt mede af van de fase waarin het toezicht zich bevindt, en de eerdere ervaringen en resultaten. Zelfregulering door de bedrijven wordt beloond met het tijdelijk pauzeren van het toezicht.

Waarom energiebesparende maatregelen nemen?

De provincie wil samen met gemeenten in Noord-Holland middelgrote en grote bedrijven die een wettelijke de plicht hebben om energie te besparen, stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. De verduurzaming van de industrie en dienstensector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de in het Klimaatakkoord vastgelegde afspraak om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Moet ik energiebesparende maatregelen nemen?

Heeft uw onderneming of instelling een vestiging met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas per jaar, dan valt u onder de energiebesparings- en informatieplicht. U dient dan de voor u geldende energiebesparende maatregelen te nemen die u in 5 jaar of minder kunt terugverdienen. U rapporteert hierover via het eLoket via RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Elke 4 jaar rapporteert u opnieuw.

Erkende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder: data.rvo.nl/eml eLoket RVO: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing

Wanneer moet ik wat doen?
 • U geeft vóór 1 december 2023 door welke erkende energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen. Dat doet u via het eLoket van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing
 • Elke 4 jaar rapporteert u opnieuw, dat is de informatieplicht. Energiebesparende maatregelen worden geactualiseerd. Over 4 jaar kunnen er daarom nieuwe of aangescherpte maatregelen zijn, die voor u gelden.
Moet ik rapporteren?

Als u energiebesparings- en informatieplicht heeft. Verbruikt uw onderneming of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan valt u onder de energiebesparingsplicht.

Wanneer moet ik uiterlijk rapporteren?

Rapporteren doet u uiterlijk voor 1 december 2023 via het eLoket van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing

Hoeveel keer moet ik rapporteren?

Een keer per 4 jaar moet u rapporteren over de energiebesparende maatregelen die u neemt of gaat nemen. Dat doet u via het eLoket van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing

Waar moet ik rapporteren?

Rapporteren doet u via het eLoket van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing

Wat moet ik rapporteren?

U geeft aan welke voor u geldende erkende energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen. Per erkende maatregel geeft u aan of:

 • u die wel of niet heeft uitgevoerd
 • u een alternatieve maatregel heeft uitgevoerd
 • Energielabel A++ of A+++
Wat heb ik nodig om te rapporteren?

U heeft nodig:

 • eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+
 • KvK-nummer
 • bedrijfsgegevens
 • energieverbruik
 • overzicht van de erkende energiebesparende maatregelen die u neemt of gaat nemen
Hoe moet ik rapporteren?

U rapporteert via het eLoket van RVO en logt in met eHerkenning.
Eerste keer? Maak dan een profiel aan. U heeft uw KvK-nummer en bedrijfsgegevens nodig. Volg de aanwijzingen in het eLoket. U geeft aan welke erkende energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Per maatregel geeft u aan of u die wel of niet heeft uitgevoerd, of u een alternatieve maatregel heeft uitgevoerd en met welk energielabel.

U kunt geen eigen documenten bijsluiten in eLoket. Tussentijds kunt u de ingevulde gegevens opslaan en aanpassen. Uw definitieve rapportage kunt u later nog bekijken. Per e-mail ontvangt u een bevestiging met een referentienummer.

Wat is eHerkenning?

Met eHerkenning kunt via het eLoket veilig inloggen. U heeft eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig. Vraag uw eHerkenning aan bij 6 door de Rijksoverheid erkende leveranciers. Let op: de levertijd kan meerdere dagen duren en u heeft een KvK-uittreksel nodig dat niet ouder is dan 14 dagen. https://www.eherkenning.nl/nl

Welk niveau eHerkenning heb ik nodig?

EH2+ of meer

Wat zijn erkende maatregelen?

Dit zijn wettelijk erkende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. U vindt deze in de EML: Energiebesparende Maatregelenlijst: data.rvo.nl/eml

Wie handhaaft de energiebesparingsplicht?

Toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht is de taak van de omgevingsdiensten, in opdracht van gemeenten.

Wat doet een omgevingsdienst?

Nederland telt op dit moment 29 regionale omgevingsdiensten. Deze 29 omgevingsdiensten ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen. Daarnaast zijn omgevingsdiensten gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Sommige omgevingsdiensten hebben nog extra taken, zoals bouw- en woningtoezicht of BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Iedere Omgevingsdienst heeft een eigen werkgebied met eigen opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn de Nederlandse gemeenten en provincies.

Wat is informatieplicht?

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren aan uw bevoegd gezag, zoals gemeente of provincie. Dit is de informatieplicht.

Wat is energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht geldt voor ondernemingen of instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken. Zij zijn verplicht om erkende energiebesparende maatregelen te nemen die zich in maximaal 5 jaar terugverdienen. Zij zijn ook verplicht daarover te rapporteren. Dit is de informatieplicht.

U kunt het energiegebruik bepalen door te kijken naar het gezamenlijke energiegebruik van de activiteiten én de gebouw(en) op een locatie.

U heeft ook een energiebesparingsplicht als u onderstaande installaties gebruikt:

 • een warmte-koudeopslaginstallatie (WKO) of van een gemeenschappelijk koudenet voor uw koudevraag
 • een WKK-installatie of van een ketel om warmte en/of elektriciteit op te wekken
Wat is een aardgasequivalent?

Een aardgasequivalent is de hoeveelheid kubieke meter (Nm3) aardgas die bij verbranding evenveel warmte oplevert als een gegeven hoeveelheid van een andere energiedrager. 1 GJ ingenomen (stads)warmte komt bijvoorbeeld overeen met 31,6 m3 aardgasequivalent.

Wat is EED-auditplicht?

De EED-auditplicht is een Europese verplichting voor ondernemingen die niet onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) vallen. Deze ondernemingen moeten eens in de 4 jaar uitzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen (voor gebouwen, processen en zakelijk vervoer) zij kunnen uitvoeren. Grote ondernemingen moeten vierjaarlijks een energie-audit uitvoeren en hierover aan RVO rapporteren. Valt een locatie onder de informatieplicht en de onderneming als geheel onder de EED-auditplicht? Dan is de Erkende Maatregelenlijst voor de energiebesparingsplicht een inspiratiebron voor de audit.

Wat is de onderzoeksplicht?

Gebruikt uw locatie meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u waarschijnlijk een onderzoeksplicht energiebesparing.

Op de website van RVO leest u wat u moet doen.

Wat is een grootverbruiker?

Gebruikt uw onderneming of instelling meer dan 75.000 m3 aardgasequivalenten en/of 200.000 kWh elektriciteit? Dan bent u een grootverbruiker.

Wat is een middelgrootverbruiker?

Gebruikt uw onderneming of instelling tussen de 25.000 en 75.000 m3 aardgasequivalenten en/of tussen de 50.000 en200.000 kWh elektriciteit? Dan bent u een middelgrootverbruiker.

Wanneer wordt toezicht tijdelijk gepauzeerd?

De mate van regulering hangt mede af van de fase waarin het toezicht zich bevindt en de eerdere ervaringen en resultaten. De zelfregulering door de bedrijven wordt beloond met het tijdelijk pauzeren van het toezicht.

Waar vind ik de website over de energiebesparingsplicht?
Hoe zit het met de Omgevingswet en energiebesparing?

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Met de komst van de Omgevingswet verandert de wet- en regelgeving over energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Veel regels over energiebesparing blijven echter hetzelfde. Lees wat er voor u verandert met de Omgevingswet: https://iplo.nl/thema/energiebesparing/verandert/

Meer vragen?

Check ook eens de website van RVO.
Of neem contact op met uw gemeente of omgevingsdienst, dan helpen zij u verder.

 

Energiebesparingsplicht