Over ons

Nederland wordt steeds duurzamer. In 2030 willen we tenminste 55% minder CO2 uitstoten. Ondernemingen en instellingen spelen hierin een belangrijke rol. 

Als zij een vestiging hebben die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas per jaar verbruikt, zijn zij verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen in die vestiging en hierover te rapporteren. Dit is de enenergiebesparingsplicht en de informatieplicht. Provincie Noord-Holland, de omgevingsdiensten en de gemeenten willen ondernemingen en instellingen daarbij helpen. Valt u misschien ook onder deze verplichtingen? Op deze website vind u alles wat u nodig heeft om te checken of dat zo is, en hoe u eraan kunt voldoen.

Korte tekst met de initiatiefnemers en ontwikkelaars van deze site – Copyright en beeldgebruik – Korte juridische verantwoording In opdracht van: Provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Concept, uitvoering, teksten en illustraties: Beautiful Minds De teksten zijn geschreven door Ezra van Tiel en Majella van Raalte Het webdesign en de illustraties zijn gemaakt door Selmar de Jager en Martijn Mulder De website is geprogrammeerd door David Wijns

Op checkklikbespaar.nl is informatie te vinden voor ondernemingen en instellingen over de energiebesparingsplicht vanaf 2023.

De campagne Check Klik Bespaar is een initiatief van provincie Noord-Holland, omgevingsdiensten en gemeenten.

Wat kan je als bezoeker van checkklikbespaar.nl verwachten?
Dat onze informatie correct en actueel is. Dat onze teksten en ons beeldmateriaal nooit kwetsend, stuitend of discriminerend van aard zijn. Dat onze teksten begrijpelijk zijn.

Gebruik
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht van onze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

U mag de informatie kopiëren en verspreiden.
Wilt u de informatie op deze website kopiëren of verspreiden, dan mag dat. Graag zelfs! Want veel ondernemingen en instellingen zijn nog niet bekend met de informatie- en energiebesparingsplicht. U mag de informatie niet misbruiken. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken als u ons als bron vermeldt: Check Klik Bespaar, een initiatief van provincie Noord-Holland en omgevingsdiensten. Voor het hergebruiken van afbeeldingen dient u de makers ervan te vermelden: Beautiful Minds.

Over de informatie
Checkklikbespaar.nl is zorgvuldig gemaakt. Wij doen er alles aan om onze website actueel te houden en u de juiste informatie te geven. De informatie is vereenvoudigd, zodat meer mensen kunnen begrijpen wat de energiebesparingsplicht en de informatieplicht inhouden. Want als u het begrijpt, kunt u sneller en beter aan de verplichting voldoen. Deze beknopte informatie van checkklikbespaar.nl is gebaseerd op de informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincie Noord-Holland en omgevingsdiensten. Bent u toch informatie tegengekomen die niet (meer) klopt? Dan willen we dat graag weten. U kunt een e-mail sturen naar info@checkklikbespaar.nl. We behandelen uw informatie vertrouwelijk.

Content van derden
Het is mogelijk dat checkklikbespaar.nl applicaties, content en/of diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van checkklikbespaar.nl. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Veilige website
We spannen ons in om naar alle redelijkheid deze website te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Dat doen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, waarbij we rekening houden met de technische mogelijkheden en beperkingen. We zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van checkklikbespaar.nl, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Aansprakelijkheid
De informatie op checkklikbespaar.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op checkklikbespaar.nl worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op checkklikbespaar.nl, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van checkklikbespaar.nl die zouden zijn ingegeven door de op checkklikbespaar.nl geplaatste informatie.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het gebruik van deze website.

Hoe gaan we met uw gegevens om?
Wij verzamelen geen persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We handelen daarbij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij maken gebruik van cookies.
Dit zijn kleine data-bestandjes die door de website verstuurd worden en in de browser van de bezoekers worden opgeslagen. Met de informatie in deze bestanden kunnen we u herkennen als u onze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt. Wij onthouden geen inloggegevens en persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden:

  • We gebruiken Matomo Analytics om te zien hoe u onze website gebruikt, welke pagina’s u bekijkt en waar u op klikt terwijl u op onze website bent.
  • We gebruiken Yoast SEO om ervoor te zorgen dat onze site voldoet aan de hoogste technische SEO-normen. Het geeft ons ook de tools om onze inhoud te optimaliseren voor SEO en algemene leesbaarheid.
  • We gebruiken WordPress cookies van plugins van derden om de gebruikerservaring te verbeteren. We verwijzen naar de websites van de desbetreffende bedrijven voor meer informatie. Wij doen ons best om de lijst van deze organisaties zo actueel mogelijk te houden.

De website checkklikbespaar.nl is gemaakt in opdracht van provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek.

Met dank aan RVO, DCMR Milieudienst Rijnmond en Omgevingsdienst de Vallei voor hun bijdrage.

Idee, uitvoering, teksten en illustraties
Beautiful Minds, Amsterdam (team: Selmar de Jager, Martijn Mulder, Ezra van Tiel, David Wijns en Majella van Raalte)