Checkklikbespaar.nl helpt ondernemingen in Noord-Holland met de energiebesparingsplicht
Wat is de informatieplicht en de energiebesparingsplicht?

Alle ondernemingen en instellingen die een vestiging hebben met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar, vallen onder de informatieplicht en energiebesparingsplicht.

U voldoet aan de informatieplicht als u vóór 1 december 2023 doorgeeft welke energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen voor uw activiteiten en/of gebouw(en). Dat doet u via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U voldoet aan de energiebesparingsplicht als u alle erkende energiebesparende maatregelen uitvoert die voor u gelden, en als uw omgevingsdienst of gemeente dat heeft vastgesteld.

Voor wie is deze site?

Ondernemingen en instellingen in Noord-Holland.

Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Misschien u ook. Dat kan best ingewikkeld zijn. Provincie Noord-Holland, de omgevingsdiensten en de gemeenten willen u daarbij helpen. Hier vindt u alles wat u nodig heeft om te checken of u onder deze verplichtingen valt en zo ja, hoe u eraan kunt voldoen.

Uiterste datum informatieplicht: 1 december 2023

U geeft vóór 1 december 2023 door welke erkende energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen. Dat doet u in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Waarom zou ik informatie geven over mijn energiebesparingen?

Nederland wordt steeds duurzamer. In 2030 willen we tenminste 55% minder CO2 uitstoten. Ondernemingen en instellingen spelen hierin een belangrijke rol. Daarom zijn veel van hen verplicht om energie te besparen en hierover te rapporteren. De omgevingsdiensten en gemeenten gaan hier strenger op controleren. Valt u onder de verplichtingen, maar voldoet u er niet aan? Dan kan dit leiden tot boetes.

© 2022-2023 Check Klik Bespaar is een initiatief van provincie Noord-Holland, omgevingsdiensten (IJmond, Flevoland en Gooi & Vechtstreek, Noord-Holland Noord en Noordzeekanaalgebied) en gemeenten in Noord-Holland.