Heeft uw onderneming of instelling een vestiging met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas per jaar? Dan valt u onder de informatie- en energiebesparingsplicht.

Dit betekent dat u verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen in die vestiging(en) en daarover te rapporteren. Het gaat om maatregelen die in de ‘Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)’ staan, en die zich in 5 jaar of minder terugverdienen.