U rapporteert elke 4 jaar

Rappartagecyclus

Wanneer voldoet u?
Als u vóór 1 december 2023 laat weten welke energiebesparende maatregelen u neemt, voldoet u aan de informatieplicht. Als u de energiebesparende maatregelen genomen heeft en de inspecteur van uw omgevingsdienst of gemeente dat heeft vastgesteld, voldoet u ook aan de energiebesparingsplicht.

Checklist rapporteren
  • Uw energieverbruik
  • Uw bedrijfsgegevens
  • Uw eHerkenning
  • Uw lijst met energiebesparende maatregelen
Wat is wat

De EED-auditplicht, de onderzoeksplicht, EML... U komt veel termen tegen als u in de informatie- en energiebesparingsplicht duikt. Wat is nou wat? Check het in onze Woordenlijst.

Links naar informatie
U rapporteert elke 4 jaar

Wanneer voldoet u?
Als u vóór 1 december 2023 laat weten welke energiebesparende maatregelen u neemt, voldoet u aan de informatieplicht. Als u de energiebesparende maatregelen genomen heeft en de inspecteur van uw omgevingsdienst of gemeente dat heeft vastgesteld, voldoet u ook aan de energiebesparingsplicht.

Checklist rapporteren
  • Uw energieverbruik
  • Uw bedrijfsgegevens
  • Uw eHerkenning
  • Uw lijst met energiebesparende maatregelen
Wat is wat

De EED-auditplicht, de onderzoeksplicht, EML... U komt veel termen tegen als u in de informatie- en energiebesparingsplicht duikt. Wat is nou wat? Check het in onze Woordenlijst.

Links naar informatie

Ja, ik ben verplicht.
Hoe nu verder?

Heeft uw onderneming of instelling een vestiging die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 (aard)gas per jaar verbruikt? Dan valt u onder de informatie- en energiebesparingsplicht: u moet energiebesparende maatregelen nemen in die vestiging en daarover rapporteren.

Elke 4 jaar rapporteren
(informatieplicht)

Energiebesparende maatregelen worden geactualiseerd. Over 4 jaar kunnen er daarom nieuwe of aangescherpte maatregelen voor u gelden.

Activiteiten en gebouwen

Voor één locatie kunnen twee organisaties een energiebesparingsplicht hebben: de eigenaar van het gebouw en de organisatie die activiteiten uitvoert in het gebouw. U moet in de rapportage aangeven of u eigenaar bent van het gebouw en of u activiteiten uitvoert.

Erkende maatregelen

Weet u niet welke maatregelen u kunt of moet nemen? Gebruik de erkende maatregelenlijst energiebesparing van RVO. Op deze lijst staan de maatregelen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Bespaar’.

eHerkenning

U kunt veilig inloggen in het eLoket met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH2+. Dit is een soort DigiD voor ondernemingen en instellingen. Nog geen eHerkenning? Vraag het aan bij een leverancier die door de Rijksoverheid erkend is. Let op: de levertijd kan meerdere dagen duren en u heeft een KvK-uittreksel nodig dat niet ouder is dan 14 dagen.

Rapporteren
via het eLoket

U rapporteert via het eLoket van RVO en logt in met eHerkenning.

Eerste keer? Maak dan een profiel aan. U heeft uw KvK-nummer en bedrijfsgegevens nodig.

Volg de aanwijzingen en de handleiding in het eLoket. U geeft per maatregel u aan of u die wel of niet heeft genomen. Heeft u een alternatieve maatregel genomen? Geef die dan ook aan.

U kunt de ingevulde gegevens tussendoor opslaan en achteraf aanpassen. Uw kunt uw definitieve rapportage later nog bekijken.

Wat kan ik verwachten
als ik inspectie krijg?

Uw gemeente of omgevingsdienst controleert of u voldoet aan de energiebesparingsplicht. U kunt bezoek krijgen van een inspecteur van de gemeente of omgevingsdienst. U leidt deze dan rond op uw locatie en kunt in gesprek over uw besparingsplan. De inspecteur kan u vragen om uw rapportage te verbeteren en aan te vullen als dat nodig is en u krijgt tips om te besparen.

Wanneer voldoe ik?

Als u vóór 1 december 2023 laat weten welke energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen, voldoet u aan de informatieplicht. Heeft u de energiebesparende maatregelen genomen en heeft de inspecteur van uw gemeente of omgevingsdienst dat heeft vastgesteld, dan voldoet u ook aan de energiebesparingsplicht.

Ontdek wat de wettelijk erkende energiebesparende maatregelen zijn in Bespaar.