Check-Klik-Bespaar

Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de informatie- en energie- besparingsplicht. Geldt dit ook voor u? Ontdek het met Check Klik Bespaar. Hier vindt u alles wat u nodig heeft om te checken of u verplicht bent en zo ja, hoe u eraan kunt voldoen.

Energieverbuik gas

Vestigingen met een energieverbruik van meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar.

Energieverbuik electriciteit

Vestigingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar.

Informatieplicht

Het doorgeven van alle energiebesparende maatregelen die u neemt of gaat nemen voor uw activiteiten en/of gebouw(en). Dat doet u vóór 1 december 2023 in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Energiebesparingsplicht

Eergiebesparingsplicht

Het uitvoeren van alle erkende energiebesparende maatregelen die voor u gelden. U voldoet aan de plicht als uw omgevingsdienst dat heeft vastgesteld.

Uiterste datum 1 dec 2023

Uiterste datum informatieplicht:

1 december 2023

Een keer per 4 jaar moet u rapporteren

over de energie- besparende maatregelen die u neemt of gaat nemen.

Gebruikt uw locatie meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar?

Dan heeft u waarschijnlijk een onderzoeksplicht energiebesparing. Op de website van RVO leest u wat u moet doen.

Checklist rapporteren

  • Uw energieverbruik
  • Uw bedrijfsgegevens
  • Uw eHerkenning
  • Uw lijst met energiebesparende maatregelen

 

Activiteiten en gebouwen

Voor één locatie kunnen twee organisaties  energiebesparings-plicht hebben: de eigenaar van het gebouw en de organisatie die activiteiten uitvoert in het gebouw. Zowel de gebouweigenaar als de huurder hebben informatieplicht.

Gebouwen, faciliteiten en processen

De energiebesparende maatregelen die zich in 5 jaar terugverdienen, gelden voor gebouwen, faciliteiten en processen. De gebouweigenaar vult de lijst met gebouwgebonden maatregelen in. 
De huurder vult twee lijsten in: één voor processen en één voor faciliteiten.

Wat is EML

In de Erkende maatregelenlijst energie-besparing of kortweg EML staan energie-besparende maatregelen voor gebouwen, faciliteiten en processen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. U vindt deze op de website van RVO

Voorbeeld uit de praktijk:
autoschadebedrijf

“De inspecteur van de omgevingsdienst heeft tijdens zijn bezoek onder andere de luchtkoppelingen in onze apparatuur gecheckt. Dat drukt je wel met de neus op de feiten: ieder lek kostte ons 600 tot 700 euro per jaar met de toenmalige energieprijzen.”

100.000 Bedrijven

Ruim 100.000 bedrijven in Nederland vallen onder energiebesparingsplicht: zij moeten energiebesparende maatregelen nemen die zich in 5 jaar terugverdienen.

Voorbeeld uit de praktijk: ggz-instelling

“Met de huidige energieprijzen is het interessant om verlichting eerder te vervangen dan het ‘natuurlijk vervang-moment’. We weten nu al dat dat een besparing van minimaal 10% oplevert.”

Meer controles

Steeds meer bedrijven en instellingen zullen bezoek krijgen van inspecteurs van de Omgevingsdiensten. Voldoen zij niet aan de informatieplicht en de energiebesparingsplicht? Dan kan dit leiden tot boetes.