Checklist rapporteren

• Uw energieverbruik
• Uw bedrijfsgegevens
• Uw eHerkenning
• Uw lijst met energiebesparende
maatregelen

Eergiebesparingsplicht

Energiebesparingsplicht

Het uitvoeren van alle erkende energie-besparende maatregelen die voor u gelden. U voldoet aan de plicht als uw omgevingsdienst dat heeft vastgesteld.

Informatieplicht

Het doorgeven van alle energiebesparende maatregelen die u neemt of gaat nemen voor uw activiteiten en/of gebouw(en).
Dat doet u vóór 1 december 2023 in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Energieverbuik gas

Vestigingen met een energieverbruik van meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar.