Erkende maatregelen

Verbruikt uw onderneming of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan valt u onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen en dat u daarover rapporteert. Het gaat om maatregelen die in de ‘Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)’ staan, en die zich in 5 jaar of minder terugverdienen.

Checklist besparen
  • Inzicht in het energieverbruik van uw onderneming of instelling.
  • Doornemen van de lijst met erkende energiebesparende maatregelen (EML). Deze vindt u op de website van RVO.
Wat is wat

De EED-auditplicht, de onderzoeksplicht, EML... U komt veel termen tegen als u in de informatie- en energiebesparingsplicht duikt. Wat is nou wat? Check het in onze Woordenlijst.

Links naar informatie
Erkende maatregelen
 
Heeft uw onderneming of instelling een vestiging met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas per jaar? Dan valt u onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen in die vestiging (of vestigingen) en dat u daarover rapporteert. Het gaat om maatregelen die in de ‘Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)’ staan, en die zich in 5 jaar of minder terugverdienen.
Checklist besparen
  • Inzicht in het energieverbruik van uw onderneming of instelling.
  • Doornemen van de lijst met erkende energiebesparende maatregelen (EML). Deze vindt u op de website van RVO.
Wat is wat

De EED-auditplicht, de onderzoeksplicht, EML... U komt veel termen tegen als u in de informatie- en energiebesparingsplicht duikt. Wat is nou wat? Check het in onze Woordenlijst.

Links naar informatie

Erkende maatregelen

In de Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) staan maatregelen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen.

Gebouwen

Bent u eigenaar van een pand? Dan moet u ‘gebouwgebonden’ maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van spouwmuren, het vervangen van halogeenlampen door LED-verlichting of het toepassen van een klokregeling op het ventilatiesysteem.

Faciliteiten

Heeft uw onderneming of instelling faciliteiten zoals een grootkeuken, roltrap of serverruimte? Dan moet u de ‘faciliteitsgebonden’ maatregelen nemen die voor u van toepassing zijn. Voorbeelden van maatregelen zijn het vervangen van een frituurtoestel op gas door een elektrische variant, zorgen dat de roltrap niet continu draait of het koelen van de serverruimte met buitenlucht.

Processen

Maakt u bijvoorbeeld producten, of heeft u een autoschadebedrijf, veehouderij of een datacentrum? Dan zijn de procesgebonden maatregelen relevant voor u. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van productleidingen of het plaatsen van een warmtewisselaar om de restwarmte van koelwater te benutten.

Maatregelen bepalen

Zo bepaalt u welke maatregelen u moet nemen:

  1. Bekijk welke maatregelen in de EML relevant zijn voor u. Bent u de eigenaar van het gebouw en heeft deze TL-verlichting? Dan is de maatregel ‘vervang TL-verlichting door ledbuizen’ voor u van toepassing.
  2. Check of deze maatregelen zich ook in uw situatie binnen 5 jaar terugverdienen. Dit hangt af van economische en technische randvoorwaarden: die staan bij iedere maatregel in de EML. Voorbeeld: het vervangen van TL-buizen door ledbuizen verdient zich alleen binnen 5 jaar terug bij meer dan 1.600 branduren per jaar. En het moet technisch mogelijk zijn.
  3. Bekijk welke maatregelen u meteen of later (bijvoorbeeld bij reparatie of vernieuwing) moet nemen. Ook dit staat bij iedere maatregel in de EML.

Elke 4 jaar opnieuw

U weet nu precies welke maatregelen u wanneer moet nemen om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. Geef dit vóór 1 december 2023 door via het eLoket van de RVO: dan voldoet u alvast aan de informatieplicht.

Elke 4 jaar rapporteert u opnieuw. Energiebesparende maatregelen worden geactualiseerd. Over 4 jaar kunnen er daarom nieuwe of aangepaste maatregelen voor u gelden.

Twijfelt u over bepaalde maatregelen? Of lukt het u niet om ze binnen de gestelde tijd te nemen? Overleg dan met de inspecteur van uw gemeente of omgevingsdienst.